Tập đoàn Hưng Thịnh được cấp tín dụng 5.000 tỷ đồng

Gói tín dụng hạn mức 5.000 tỷ đồng là nguồn vốn mà LPBank tài trợ cho dự án bất động sản của Tập đoàn Hưng Thịnh và các công ty thành viên để tiếp tục phát triển các dự án…

Mới hơn Cũ hơn