Thanh tra vạch loạt sai sót khi xây dựng nhà ở xã hội tại Long An

Thanh tra vạch loạt sai sót khi xây dựng nhà ở xã hội tại Long AnKế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An năm 2021 là đầu tư 2.500 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích 150.000 m2 sàn nhưng thực tế, năm 2021 không có căn nhà ở xã hội nào được đưa vào sử dụng, đạt 0% kế hoạch đã được duyệt, nhiều dự án không dành đất để xây dựng nhà xã hội.

Mới hơn Cũ hơn