Tập đoàn FLC sẽ chuyển nhượng cổ phiếu Bamboo Airways

Tập đoàn FLC sẽ chuyển nhượng cổ phiếu Bamboo AirwaysChủ tịch FLC Lê Bá Nguyên thông tin Tập đoàn có kế hoạch xem xét chuyển nhượng cổ phần Bamboo Airways. Tuy nhiên, FLC cũng cần xây dựng phương án đánh giá cụ thể bởi các chuyên gia tài chính, sau đó mới có thể đưa ra kế hoạch cụ thể.

Mới hơn Cũ hơn