Phát triển nhà ở xã hội: Kỳ vọng vào gói 120.000 tỷ đồng

Phát triển nhà ở xã hội: Kỳ vọng vào gói 120.000 tỷ đồngThống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, việc giải ngân gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và nhà ở công nhân phải dựa trên danh mục dự án mà Bộ Xây dựng đưa ra.

Mới hơn Cũ hơn