Ngăn ngừa tình trạng băm nát quy hoạch

Ngăn ngừa tình trạng băm nát quy hoạchGóp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các chuyên gia và địa phương cho rằng cần có các quy định chặt chẽ cụ thể để phòng ngừa nhóm lợi ích khi lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch hay khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Mới hơn Cũ hơn