Chat GPT là gì mà tính được chỉ số giá đất

Theo HoREA, trí tuệ nhân tạo (AI), Chat GPT sẽ làm thay con người để thực hiện khối lượng đồ sộ công việc khảo sát, so sánh, đối chiếu các số liệu chỉ trong tích tắc và tính ngay chỉ số giá đất trung bình tại một khu vực bất kỳ.

Mới hơn Cũ hơn