Ai hưởng lợi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng?

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng này dành cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội vay với lãi suất thấp hơn 1,5-2% so với thị trường.

Mới hơn Cũ hơn