9 tháng năm 2021, Tp.HCM cấp hơn 23.000 giấy phép xây dựng

9 tháng năm 2021, Tp.HCM cấp hơn 23.000 giấy phép xây dựng

Song song với việc cấp phép xây dựng, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra trật tư xây dựng trên địa bàn.

Dự án đang mở bán: The Ocean View Vinhomes Ocean Park


  Theo Sở Xây dựng Tp.HCM, từ đầu năm đến nay toàn TP đã cấp 23.008 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ giảm 28%), với tổng diện tích sàn xây dựng 6.485.062 m2 (so với cùng kỳ giảm 41%).

  Cùng kì năm ngoái, Tp.HCM đã cấp 26.822 giấy phép xây dựng nhà ở hộ dân cư và sửa chữa lớn. Trong đó cấp cho xây dựng mới 25.531 giấy phép, với diện tích 5.530,6 ngàn m2 và 1.291 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 126,4 ngàn m2. Như vậy, số lượng giấy phép giảm 24,7% so với cùng kỳ (- 8.778 giấy phép) và diện tích giảm 23,8% (- 1.770,3 ngàn m2 ). Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 9 tháng năm 2020 ước thực hiện 311.602 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 4,5%, so kế hoạch năm đạt 69%.

  9 tháng đầu năm nay, song song với việc cấp phép xây dựng, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra trật tư xây dựng trên địa bàn. Qua thực hiện 51.215 lượt kiểm tra, phát hiện 310 công trình vi phạm (bình quân 1,3 vụ/ngày), giảm 7,2 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 84,7%, so với bình quân số vụ vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU.

  Về công tác phát triển nhà ở UBND TP đang xem xét phân bổ cho UBND 21 quận – huyện và TP Thủ Đức nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận – huyện. TP đã đôn đốc, chỉ đạo TP Thủ Đức và các quận – huyện thực hiện công tác di dời 95 hộ dân tại 2 chung cư .

  Trong 9 tháng, TP cũng đã di dời toàn bộ 6 chung cư với 333 hộ dân, di dời dở dang 5 chung cư với 303/566 hộ dân, lũy kế đã di dời 636/1.023 hộ dân. Tháo dỡ toàn bộ 4 chung cư với quy mô 14.470,4 m2 sàn. Đã tìm được chủ đầu tư cho 11 chung cư, 4 chung cư chưa có chủ đầu tư.

  Bảo Anh

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Tin tức bất động sản Bảo Minh Land

  https://ift.tt/3CUbht3 Bất động sản, cơ quan chức năng, công tác kiểm tra, giấy phép xây dựng
  Mới hơn Cũ hơn