Cần khoảng 149.255 tỷ đồng nhu cầu về vốn phát triển nhà ở tại Thanh Hoá trong 5 năm tới

Cần khoảng 149.255 tỷ đồng nhu cầu về vốn phát triển nhà ở tại Thanh Hoá trong 5 năm tới

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 3795/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Dự án đang mở bán: The Ocean View Vinhomes Ocean Park


  Cụ thể, Thanh Hoá đặt chỉ tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh sẽ đạt 28,6 m2 sàn/người. Trong đó, tại đô thị đạt 35 m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,3 m2 sàn/người. Chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu từ 10 m2 sàn/người. Chủ trương giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích nhà ở tăng lên khoảng 19.242.267 m2 sàn, tương đương với khoảng 193.939 căn nhà ở. Chỉ tiêu trong năm 2021, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 24,8 m2 sàn/người. Trong đó, tại đô thị đạt 32,5 m2 sàn/người, còn nông thôn đạt 23,4 m2 sàn/người.

  Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 97,9%, giảm tỷ lệ nhà đơn sơ còn 1,5% trên tổng số nhà toàn tỉnh. Nhu cầu về vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 khoảng 149.255 tỷ đồng.

  Chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ sử dụng nguồn vốn như sau: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hoá của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà riêng lẻ do người dân tự xây dựng bằng vốn của các hộ gia đình; phát triển nhà ở xã hội từ nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn vay các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị…

  Thanh Hoá dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà để bố trí tái định cư phục vụ cho nhu cầu xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các giai đoạn tiếp theo căn cứ nhu cầu quỹ đất để phát triển nhà ở được để xuất trong Chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở.

  UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển nhà ở và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn quản lý; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà trên địa bàn theo định kỳ hoặc đột xuất, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Rà soát và lựa chọn quỹ đất phù hợp với các quy hoạch liên quan để giới thiệu địa điểm thực hiện các dự án phát triển nhà ở.

  Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ.

  Tuấn Minh

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Tin tức bất động sản Bảo Minh Land

  https://ift.tt/3iGUxxp Bất động sản, dự án nhà ở, Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, Thanh Hoá, thị trường bất động sản
  Mới hơn Cũ hơn