Thời gian tới sẽ tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở giá thấp

Thời gian tới sẽ tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở giá thấp

Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Đồng thời, Bộ này cũng đang tiếp tục triển khai “Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội”.

Dự án đang mở bán: The Ocean View Vinhomes Ocean Park


  Theo đó, các chương trình trên nhằm tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là người có công, các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội khó khăn về nhà ở.

  Về vấn đề phát triển nhà ở thu nhập thấp và công nhân tại khu công nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và khó khăn về nguồn vốn, các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp vẫn tiếp tục triển khai nhưng tiến độ còn chậm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 6 dự án nhà ở xã hội được đưa vào sử dụng. Đến nay, cả nước đã hoàn thành 254 dự án (khoảng 108.800 căn với tổng diện tích 5.440.000 m2), đang triển khai 271 dự án (khoảng 256.500 căn với tổng diện tích 12.825.000 m2).

  Đối với Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 200 hộ, tổng số hộ được hỗ trợ đến nay đạt khoảng 19.550/21.600 hộ (đạt 90,5%), trong đó có 6/13 địa phương đã hoàn thành; 7 tỉnh còn lại tỷ lệ hoàn thành đạt trên 70%.

  Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018, Bộ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách cho Chương trình giai đoạn 2018 – 2025.

  Hiện Bộ Xây dựng đang tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030”; dự án “Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt” thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển của Liên hợp quốc.

  Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia trong giai đoạn mới dựa trên quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của vùng, của khu vực, gắn với thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.

  Theo đó, về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo 3 nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục rà soát việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương.

  Nhiệm vụ thứ hai là tập trung cho công tác quản lý phát triển đô thị.

  Nhiệm vụ thứ ba là đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản; nhất là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tăng cường quản lý đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

  Phải có tư duy phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề theo tình hình thực tiễn mới, trước hết phải thay đổi nhận thức để nâng tầm tư duy và có phương pháp luận có cách tiếp cận mới, phù hợp với điều kiện mới trong việc rà soát vướng mắc đối với những vấn đề tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết.

  Bảo Anh

  Theo Nhịp sống kinh tế

  Tin tức bất động sản Bảo Minh Land

  https://ift.tt/2ZFmzTg Bất động sản, nhu cầu nhà ở, thủ tướng chính phủ
  Mới hơn Cũ hơn